Ιστορικές μάχες

Πόλεμοι Σουδάν - Επταετής Πόλεμος

The war in the Sudan

Μάχες των πολέμων
στο Σουδάν 1884-1885 και 1896-1898

Οι μάχες των βρετανικών στρατευμάτων στο Σουδάν την περίοδο της εξέγερσης του Μαχντί και της εκστρατείας του Κίτσενερ στα τέλη του 19ου αιώνα

battle of Lagos

Μάχες του Επταετούς πολέμου 1756-1763

Οι σπουδαιότερες μάχες του Επταετούς Πολέμου αναλύονται στις ιδιαίτερες σελίδες τους

Top